Monday, 16/05/2022 - 11:48|
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP - CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

PHÂN CÔNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN 1,2, 3 - NĂM HỌC 2020 - 2021

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Thanh Khê, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

PHÂN CÔNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN- NĂM HỌC 2020 - 2021

 

TT

 

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách

Hình ảnh- SĐT

 
 

 

 

TỔ 1

 

 

 

 

01

01

Nguyễn Thị Ánh

TTCM

1/1

0905538789

 

 

 

 

02

02

Phạm Thị Thanh Phương

 

Giáo viên

1/2

0905527030

 

 

 

 

 

03

03

Nguyễn Thị Kim Nga

 

Giáo viên

1/3

0344.847.087

 

 

 

 

 

 

04

04

Nguyễn Thị Mỹ Linh

TPCM- TKHĐ

1/4

0774545499

 

 

 

 

 

 

05

05

Lê Thị Tám

Giáo viên

1/5

0964 027 168

 

 

 

 

 

 

 

06

06

Lê Thị Bích Vân

 

Giáo viên

GVMT

0935659789

 

 

 

 

 

 

 

07

07

Nguyễn Thị Diễm Hồng

 

TTCĐ

GVÂN

0905090181

 

 

 

 

 

 

08

08

Đoàn Thị Mến

 

 

Giáo viên

GVVH2

0385663009

 

 

 

 

 

 

TỔ 2

 

 

 

Võ Thị Bảy

TPCM

2/1

0913741392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị An

 

 

 

 

Giáo viên

2/2

0984911096

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Ngọc Lài

 

 

 

TTCM

2/3

0983234039

 

 

 

 

 

 

04

12

Ngô Thị Thanh Trang

Giáo viên

2/4

0367250921

 

 

 

 

 

 

 

05

13

Trần Thị Đông Thư

 

Giáo viên

2/5

0383579723

 

 

 

 

 

 

06

14

Trần Thị Trang

BTCĐ

GVTD

0964550678

 

 

 

 

 

 

 

07

15

Nguyễn Trần Quỳnh Anh

 

 

Giáo viên

GVVH2

0935756223

 

 

 

 

 

 

08

16

Vũ Hương Huyền

P. Hiệu trưởng

Chuyên môn

0906428199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ 3

 

 

 

01

17

Đào Hà Huyền Vi

TTCM

3/1

0905201114

 

 

 

 

 

 

 

 

02

18

Nguyễn Thị Kim Trang

 

Giáo viên

3/2

 

0932 627 019

 

 

 

 

 

 

03

19

Mai Thị Hồng Phượng

TPCM

3/3

0905654092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

20

Vũ Thị Huyền Trang

 

Giáo viên

3/4

0983449372

 

 

 

 

 

05

21

Trần Hửu Bảo

Giáo viên

3/5

0342639579

 

 

 

 

 

 

06

22

Bùi Chu Diễm Linh

 

TBVN

GVÂN

0918525214

 

 

 

 

 

 

07

23

Nguyễn Thị Việt Trang

 

Giáo viên

GVAV

0935261094

 

 

 

 

 

 

08

24

Huỳnh Quang Tuấn

Giáo viên

GVMT

0905118985

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 11
Tháng 05 : 481
Năm 2022 : 8.207